ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่นี่...

 

MS&CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD. (Head Office)

 388 ตึกเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ห้อง 2901-2904 ถ.สุขุมวิท ถนนคลองเตย เขตตลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์:  02-104-9236, 061-121-2292  E-mail: ken.furukawa@msandc.co.jp , ms-master-Thai@msandc.co.jp