ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจกับ MS&Consulting

บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ให้บริการ Mystery Shopper แก่ธุรกิจของลูกค้าในหลายประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จมากมาย และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สำหรับท่านที่สนใจจะใช้บริการ เรามีการทำ Free Trial ให้แก่บริษัทที่ยื่นเสนอเข้ามา 10 อันดับแรก ในแต่ละเดือน หลังจากที่ได้รับข้อมูลแล้ว ผู้รับผิดชอบจะติดต่อไปเพื่อพูดคุยข้อมูลที่จำเป็นในการทำ Free Trial ท่านสามารถใส่ข้อมูลไว้ตามแบบฟอร์มข้างต้น 

   

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่...

MS&CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD.

388 ตึกเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ห้อง 2901-2904 ถ.สุขุมวิท ถนนคลองเตย เขตตลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์:  02-104-9236, 061-121-2292  E-mail: ken.furukawa@msandc.co.jp , ms-master-Thai@msandc.co.jp