การวิเคราะห์การซื้อของนิรนาม

       เราจัดเตรียมเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพผ่านวิธีการซื้อของนิรนามเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของเราเพื่อที่จะได้เข้าใจของลูกค้าของพวกเขา โดยผ่านทัศนคติของลูกค้าจริง ๆ ที่ MSR เราจัดเตรียมรายงานข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 

ผังการวิเคราะห์การซื้อของนิรนาม (ตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งส่งผลสำรวจ)

         

 

      เราทำงานผ่านweb-basedที่มีลักษณะเฉพาะควบคู่กับการวิเคราะห์ในพื้นที่และรายงานในผลการวิจัย ซึ่งสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดาย ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์จากระดับสูงสู่ระดับล่างและการวิเคราะห์ช่องว่างเท่านั้น แต่ยังมีการวิเคราะห์แนวโน้มและแก้ไขปัญหาโดยเรียงลำดับตามความสำคัญอีกด้วย

 

 

             
         เราส่งเสริมการแชร์ความรู้ผ่านเครื่องมือการฝึกอบรมและปฏิบัติอย่างภาพยนตร์หรือสตอรี่บอร์ดโดยอ้างอิงจากผลการวิจัยเพื่อที่จะช่วยให้พนักงานและลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์หรือผู้จัดการทุกคนเข้าใจของผลการสำรวจได้อย่างง่ายดาย
 
 
 
           
     
      พร้อมกับช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมหารือ ทั้งด้านเนื้อหาการประชุม   แบบการ ประเมินตามวัตถุประสงค์ แนวทางการอภิปรายรายบุคคล ฯลฯ และเรายังมี   เครื่องมือที่ได้เตรียมไว้เพื่อที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมเป็นจำนวนมาก .   อีกด้วย