ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
 
      เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้า มองเห็นปัญหา และจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้กับองค์กรเพื่อที่รักษาและเพิ่มอัตราในการจับจ่ายซื้อของของผู้บริโภคในองค์กรเหล่านั้นให้สูงขึ้น นั่นคือการช่วยเหลือด้านการสร้างโครงสร้างที่มั่นคงเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้แก่ลูกค้าของเรานั่นเอง